Trametre 3 floats en 12 bytes i visualitzar-los al NodeRED

De Wiki d'en Jordi Binefa
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Transmissió de 3 floats en 12 bytes

A la línia 310 d'aquest codi per a trametre un float en 4 bytes emprant The Things Network hi surt:

unsigned char data[4];

A la línia 322:

float2Bytes(fTc, data);
for (int i = 0; i < 4 ; i++) {
   Serial.print("[0x");
   Serial.print(data[i], HEX);
   Serial.print("]");
 }
 Serial.println();

A la línia 333:

LMIC_setTxData2(1, data, 4, 0);


Per a trametre 12 bytes fem aquestes modificacions:

unsigned char data[12];
float2Bytes(fTc, data);
float2Bytes(fP, &data[4]);
float2Bytes(fRH, &data[8]);
for (int i = 0; i < 12 ; i++) {
   Serial.print("[0x");
   Serial.print(data[i], HEX);
   Serial.print("]");
 }
 Serial.println();
LMIC_setTxData2(1, data, 12, 0);

Recollir els 12 bytes i reconstruir-los com a 3 floats

caption

Codi per a importar el flux anterior