Accelerant l'arrencada d'Ubuntu

De Wiki d'en Jordi Binefa
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Escurçant el temps d'espera a 30 segons a l'arrencada i a l'apagada.

ecat@ecat-USB:~$ sudo nano /etc/systemd/system.conf

#DefaultStandardError=inherit
DefaultTimeoutStartSec=30s
DefaultTimeoutStopSec=30s
#DefaultRestartSec=100ms

Posar /tmp a la memòria

ecat@ecat-USB:~$ cat /etc/fstab

# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>  <type> <options>    <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=82debb93-e177-4f55-86ca-abfbbc17bbec /        ext4  errors=remount-ro 0    1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=f0a7c743-d812-463c-8f9a-2d004a26a9c4 none      swap  sw       0    0
tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,nosuid,nodev,exec,mode=1777,size=1024M 0 0

Fixeu-vos a la darrera línia tmpfs. La mida és en aquest cas de 1024M

En cas d'haver mogut la partició swap haurem d'actualitzar /etc/fstab

ecat@ecat-USB:~$ cat /etc/fstab

# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>  <type> <options>    <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=82debb93-e177-4f55-86ca-abfbbc17bbec /        ext4  errors=remount-ro 0    1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=f0a7c743-d812-463c-8f9a-2d004a26a9c4 none      swap  sw       0    0
tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,nosuid,nodev,exec,mode=1777,size=1024M 0 0

Fixeu-vos a la UUID de la penúltima línia swap

Amb l'ordre blkid podeu verificar si és la UUID que li correspon. En cas contrari haureu d'editar /etc/fstab fent sudo nano /etc/fstab

ecat@ecat-USB:~$ sudo blkid

/dev/sda1: UUID="2ff03269-4773-45af-a907-922fcd7b33f5" TYPE="ext4" PARTUUID="de179c0b-01"
/dev/sda2: UUID="14e26a88-79d4-45a3-a690-b8238b84d320" TYPE="ext4" PARTUUID="de179c0b-02"
/dev/sda5: UUID="f0a7c743-d812-463c-8f9a-2d004a26a9c4" TYPE="swap" PARTUUID="de179c0b-05"