Ús del segon port sèrie

De Wiki d'en Jordi Binefa
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Ús del segon port sèrie (UART 2) al TTGO basat en l'ESP32

Al TTGO basat en l'ESP32, la UART 2 té la pota GPIO16 connectada a RX (U2_RXD) i la GPIO17 a TX (U2_TXD).

A la placa del TTGO, amb pantalla inclosa, el GPIO16 també fa de reset de la pantalla OLED (OledRST). Per tant, fer-ne ús del GPIO 16 com a U2_RXD no ens permetrà reiniciar la pantalla OLED encastada.

caption

Aquest és un codi de mostra per a fer passar el que arriba per U2_RXD i trametre-ho cap a U0_TXD, i el que arriba per U0_RXD trametre-ho cap U2_TXD. Codi:

HardwareSerial HMISerial(2); // UART2. U2_RXD:GPIO16, U2_TXD:GPIO17
void setup(){
 Serial.begin(115200);  // U0_RXD:GPIO3, U0_TXD:GPIO1  (UART0)
 HMISerial.begin(115200); // U2_RXD:GPIO16, U2_TXD:GPIO17 (UART2)
}
void loop(){
 if (HMISerial.available())
  Serial.write(HMISerial.read());
 if (Serial.available())
  HMISerial.write(Serial.read());
}

Connexió a la segona UART a 3,3 volts:

caption

Connexió a la segona UART a 5 volts:

caption