Ús de l'autoencaminador (autorouter) a KiCAD

De Wiki d'en Jordi Binefa
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Una de les eines per a fer l'autoencaminament del disseny dels circuits impressos a KiCAD és el programari freeRouting.

Una forma ràpida i senzilla per a fer la instal·lació del freeRouting és instal·lar layouteditor, ja que instal·la també l'eina freeRouting que farem servir per autoencaminar pistes al KiCAD.


Instal·lació prèvia de programari

Aquí us podeu descarregar el layouteditor per a diversos sistemes operatius

A més, als sistemes operatius basats en Debian caldrà instal·lar les dependències de l'autoencaminador:

$ sudo aptitude install tcl openscad

Després hi podeu fer lainstal·lació amb dpkg:

$ sudo dpkg -i layout_20180417_Debian_8.0_amd64.deb

or

$ sudo dpkg -i layout_20190401_Debian_9.0_amd64.deb

Per a saber la ruta a on s'ha fet la instal·lació del freeRouting podem fer un whereis:

$ whereis freeRouting.jar
freeRouting: /opt/layout/bin/freeRouting.jar

Exportació de l'arxiu amb extensió .dsn

Abans de fer l'exportació, cal determinar les normes amb que farem el disseny: gruix de pista, distància entre pistes, diàmetre de les vies, diàmetre dels forats de les vies ...

caption

Un cop hem definit les mides dels elements del disseny, feu una crida al menú Eines / FreeRoute

caption


caption

Execució de l'encaminador

$ java -jar /opt/layout/bin/freeRouting.jar


Seleccioneu l'arxiu amb extensió .dsn generat pel KiCAD i seleccioneu al menú Routing/Autorouting


caption


Un cop acabat, exporteu una sessió Spectra des del freeRouting i importeu-la des del KiCAD


caption