Raspberry Pi com a punt d'accés

De Wiki d'en Jordi Binefa
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Seqüència vàlida per a una Raspberry Pi 3 amb Raspbian 9:

pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install dnsmasq hostapd
pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/dhcpcd.conf
interface wlan0
  static ip_address=172.16.0.1/22  
  # static ip_address=192.168.4.1/24

Subnet Mask: 255.255.252.0

Host address range: 172.16.0.1 - 172.16.3.254

Subnet ID: 172.16.0.0

Broadcast Address: 172.16.3.255

Calculadora de subxarxes: http://www.subnet-calculator.com/subnet.php?net_class=B

pi@raspberrypi:~ $ sudo service dhcpcd restart
pi@raspberrypi:~ $ sudo mv /etc/dnsmasq.conf /etc/dnsmasq.conf.orig 
pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/dnsmasq.conf
interface=wlan0   # Use the require wireless interface - usually wlan0
 dhcp-range=172.16.0.20,172.16.3.250,255.255.252.0,24h
 # dhcp-range=192.168.4.2,192.168.4.20,255.255.255.0,24h
pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/hostapd/hostapd.conf
interface=wlan0
driver=nl80211
ssid=IoT-eCat_RPi
hw_mode=g
channel=7
wmm_enabled=0
macaddr_acl=0
auth_algs=1
ignore_broadcast_ssid=0
wpa=2 
wpa_passphrase=clotClot
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=TKIP
rsn_pairwise=CCMP
pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/default/hostapd
DAEMON_CONF="/etc/hostapd/hostapd.conf"

Reiniceu la Raspberry Pi.