Guia de presentació pel dia 27 de juny de 2018

De Wiki d'en Jordi Binefa
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Acabem la prova de bidireccionalitat amb LoRaWAN

Conjunt IoT. Prova de connectivitat a The Things Network

Per saber si l'adreça per defecte del PCF8574 és 0x20 o 0x38 podeu escanejar tots els dispositius I2C amb esp32_i2cScanner_02.ino.

Per a determinar quin I2C escollir fem una mirada a l'esquema de la placa base IoT blanca

Al NodeRED a App va el nom d'Application a TTN (The Things Network)

A l'Access Key del NodeRED va el default key d'ACCESS KEYS a TTN

A la funció Cap a TTN del NodeRED al camp dev_id s'ha de posar el nom del dispositiu corresponent de la llista Devices a TTN

UDP

esp8266_udpServer_01.ino Codi UDP per a ESP8266

Codi NodeRED per a esp8266_udpServer_01.ino i esp32_udpServer_01b

Verifiqueu l'adreça del vostre PCF8574 fent servir esp32_i2cScanner_02.ino

esp32_udpServer_01b Codi UDP per a ESP32

Teoria TCP/UDP

TCP/UDP Capa de transport d'Ethernet

NodeRED

Introducció al Node-RED

Exemple de generació de número aleatori amb NodeRED

Interaccionar amb ordres de terminal amb NodeRED

Interacció amb The Things Network des de NodeRED (Fet servir de facto a la prova de bidireccionalitat)

Teoria MQTT

Introducció a MQTT

QoS. Brokers remots i locals.

MQTT i NodeRED

Exemple amb MQTT i NodeRED emprant ESP8266 i ESP32

Exercici amb MQTT i NodeRED emprant ESP8266

ModBus TCP amb NodeRED (Es farà servir quan s'expliqui el protocol ModBus TCP)

Instal·lació de Mosquitto (servei MQTT) a l'ordinador

How to Install Mosquitto MQTT Broker/Server on Ubuntu 16.04

Instal·lació de Mosquitto a Windows

Aplicació MQTT Dash d'Android

Configuració de MQTT Dash