Configuració de MQTTS a un servidor remot basat en Debian 9

De Wiki d'en Jordi Binefa
La revisió el 08:31, 8 oct 2018 per Jordi (discussió | contribucions)
(dif) ← Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova → (dif)
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Prèviament haureu de tenir una Instal·lació de MQTT a un servidor remot basat en Debian 9

Generació dels certificats TLS

És molt important que definiu al principi si voleu accedir al servidor intermediari (broker) mitjançant IP (local o pública) o per nom de domini. En aquest exemple fem l'accés per nom de domini broker.electronics.cat

root@remot:/etc/mosquitto# cd /etc/mosquitto/certs/
root@remot:/etc/mosquitto/certs# wget https://raw.githubusercontent.com/owntracks/tools/master/TLS/generate-CA.sh
root@remot:/etc/mosquitto/certs# chmod +x generate-CA.sh 
root@remot:/etc/mosquitto/certs# HOSTLIST="broker.electronics.cat" ./generate-CA.sh broker.electronics.cat

Incorporació dels certificats a l'arxiu de configuració mosquitto.conf

Podeu visualitzar els certificats públics i privats generats:

root@remot:/etc/mosquitto/certs# ls /etc/mosquitto/certs/ -ls
total 48
 4 -r--r--r-- 1 root root 1330 Aug  1 21:31 ca.crt
 4 -r-------- 1 root root 1704 Aug  1 21:31 ca.key
 4 -rw-r--r-- 1 root root   17 Aug  1 21:31 ca.srl
12 -rwxr-xr-x 1 root root 8711 Aug  1 21:30 generate-CA.sh
 4 -r--r--r-- 1 root root 1911 Aug  1 21:31 broker.electronics.cat.crt
 4 -rw-r--r-- 1 root root 1013 Aug  1 21:31 broker.electronics.cat.csr
 4 -r-------- 1 root root 1679 Aug  1 21:31 broker.electronics.cat.key
 4 -rw-r--r-- 1 root root  130 May 12 22:13 README

Ara els heu d'incorporar a l'arxiu /etc/mosquitto/mosquitto.conf

root@remot:/etc/mosquitto/certs# cd /etc/mosquitto/
root@remot:/etc/mosquitto# nano mosquitto.conf 
root@remot:/etc/mosquitto# cat mosquitto.conf 
# Place your local configuration in /etc/mosquitto/conf.d/
#
# A full description of the configuration file is at
# /usr/share/doc/mosquitto/examples/mosquitto.conf.example
pid_file /var/run/mosquitto.pid
persistence true
persistence_location /var/lib/mosquitto/
log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log
include_dir /etc/mosquitto/conf.d
allow_anonymous false
password_file /etc/mosquitto/certs/contrasenyes.txt
# MQTT over TLS/SSL
listener 8883
cafile /etc/mosquitto/certs/ca.crt
certfile /etc/mosquitto/certs/broker.electronics.cat.crt
keyfile /etc/mosquitto/certs/broker.electronics.cat.key
root@remot:/etc/mosquitto# service mosquitto stop
root@remot:/etc/mosquitto# service mosquitto start

Un cop reiniciat el servei mosquitto ja el podeu provar.

Gestió d'usuaris i contrasenyes

Mosquitto Username and Password Authentication -Configuration and Testing

Eina de conversió de certificats a codi incorporable a l'Arduino IDE

Programa en Python convertidor de certificats a codi enganxable a l'Arduino IDE


Exemple de codi MQTTS per a l'ESP32 fent servir l'Arduino IDE

Codi de mostra per a l'ESP32: esp32_mqtts_pubSub_00.ino