Diferència entre revisions de la pàgina «Pàgina principal»

De Wiki d'en Jordi Binefa
Dreceres ràpides: navegació, cerca
(20170626)
(git)
(Hi ha una revisió intermèdia del mateix usuari que no es mostren)
Línia 3: Línia 3:
 
== Curs d'Internet de les Coses a l'Institut Rambla Prim (juny 2018) ==
 
== Curs d'Internet de les Coses a l'Institut Rambla Prim (juny 2018) ==
 
[[Introducció a Internet de les Coses - juny 2018]]
 
[[Introducció a Internet de les Coses - juny 2018]]
 
=== Seqüència de presentacions ===
 
==== 20170625 ====
 
[https://binefa.cat/IoT/01_conjunt01.pdf Conjunt IoT. Prova inicial del maquinari]
 
 
[https://binefa.cat/IoT/02_ttncat_taller_presentacio_mkrwan1300.pdf The Things Network.cat - Xarxa comunitària per a l’Internet de les Coses]
 
 
[https://binefa.cat/IoT/03_introLoRaWAN.pdf Introducció a LoRaWAN]
 
 
[https://binefa.cat/IoT/04_conjunt02.pdf Conjunt IoT. Prova de connectivitat a The Things Network]
 
 
[https://binefa.cat/IoT/05_lorawan_usPractic.pdf Ampliació de la connectivitat a The Things Network]
 
 
==== 20170626 ====
 
[https://binefa.cat/IoT/04_conjunt02.pdf Conjunt IoT. Prova de connectivitat a The Things Network]
 
 
Per saber si l'adreça per defecte del PCF8574 és 0x20 o 0x38 podeu escanejar tots els dispositius I2C amb [https://github.com/jordibinefa/arduino-IDE-codes/blob/master/esp32_i2cScanner_02/esp32_i2cScanner_02.ino esp32_i2cScanner_02.ino].
 
 
Per a determinar quin I2C escollir fem una mirada a l'esquema de la [https://binefa.cat/IoT/iot_01.pdf placa base IoT blanca]
 
 
Al NodeRED a '''App''' va el nom d''''Application''' a TTN ([https://www.thethingsnetwork.org/ The Things Network])
 
 
A l''''Access Key''' del NodeRED va el '''default key''' d''''ACCESS KEYS''' a TTN
 
 
A la funció '''Cap a TTN''' del NodeRED al camp '''dev_id''' s'ha de posar el nom del dispositiu corresponent de la llista '''Devices''' a TTN
 
 
[https://binefa.cat/IoT/04b_reflexionsTTN.pdf Algunes reflexions sobre l'ús real de The Things Network]
 
 
[https://binefa.cat/IoT/02_ttncat_taller_presentacio_mkrwan1300.pdf The Things Network.cat - Xarxa comunitària per a l’Internet de les Coses]
 
 
[https://binefa.cat/IoT/03_introLoRaWAN.pdf Introducció a LoRaWAN]
 
 
[https://binefa.cat/IoT/05_lorawan_usPractic.pdf Ampliació de la connectivitat a The Things Network]
 
  
 
== wiki ==
 
== wiki ==
Línia 63: Línia 30:
 
== git ==
 
== git ==
 
[https://electronics.cat/git/ git allotjant disseny de maquinari lliure a electronics.cat]
 
[https://electronics.cat/git/ git allotjant disseny de maquinari lliure a electronics.cat]
 +
 +
Per a descarregar la placa S4A PLB (L'emprada al kit [http://makeit.cat Make It!]):
 +
git clone https://electronics.cat/git/s4aPLB.git
 +
 +
 +
Per a descarregar la placa IoT dissenyada per a [http://ttn.cat TTN.cat]:
 +
git clone https://electronics.cat/git/IoT_ttnCat.git
 +
  
 
[https://github.com/jordibinefa Alguns codis al GitHub]
 
[https://github.com/jordibinefa Alguns codis al GitHub]

Revisió del 19:28, 8 set 2018

Benvinguts a la wiki de binefa.cat

Curs d'Internet de les Coses a l'Institut Rambla Prim (juny 2018)

Introducció a Internet de les Coses - juny 2018

wiki

Índex general de continguts a aquesta wiki

Projectes de maquinari lliure (OSHW)

electronics.cat

Make It!

Hortduino

blog

Consulteu el meu blog actual per a més informació.

Blog del 2013 sobre Raspberry Pi i SCADA DIY.

Twitter

Compte a Twitter

YouTube

Canal de YouTube

LinkedIn

Perfil a LinkedIn

git

git allotjant disseny de maquinari lliure a electronics.cat

Per a descarregar la placa S4A PLB (L'emprada al kit Make It!):

git clone https://electronics.cat/git/s4aPLB.git


Per a descarregar la placa IoT dissenyada per a TTN.cat:

git clone https://electronics.cat/git/IoT_ttnCat.git


Alguns codis al GitHub