Índex general

De Wiki d'en Jordi Binefa
La revisió el 08:18, 20 maig 2019 per Jordi (discussió | contribucions) (InfluxDB)
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Comunicacions

Sèrie (TTL i RS485)

Modbus RTU using Python and Qt (May 3, 2016)

Modbus RTU using Arduino and pyQt (May 3, 2016)

Modbus RTU on RS485 using Arduino and PyQt (May 9, 2016)

Ús del port sèrie a un autòmat programable (CP1E d'Omron) ( 4 / juny / 2015)

Using digital I/O. Arduino + firmata + pyFirmata + pyQt (December 8, 2014)

Arduino + Raspberry Pi using pyFirmata and pyQt (November 26, 2014)

Serial read using Ardublock (November 18, 2014)

TCP / UDP

TCP/UDP Capa de transport d'Ethernet (22 / gener / 2016)

Modbus TCP/IP on Arduino Nano + ENC28J60 (August 27, 2014)

Demo 29: How to use HTTPS in Arduino ESP32

UDP

UDP

MQTT i MQTTS

MQTT i MQTTS

Xarxes d'àrea estesa de baix consum (LPWAN)

Conceptes teòrics

Xarxa de llarg abast (WAN)

Espectre eixamplat (Chirp Spread Spectrum)

Espectre eixamplat per seqüència directa (DSSS)

Espectre eixamplat per salt de freqüència (FHSS)

What is LPWAN?

Comparison table of Low Power WAN alternatives

LoRa

LoRa

SigFox

Registering SiPy with Sigfox

Antenes

Andreas Spiess video: "#182 ESP32 Lora Boards: What you need to know before you buy (incl. Antenna knowledge)"

Mèdia

Audiovisual

Intervenció al vídeo sobre Internet de les Coses per a l'iFest 2018 (enregistrament 21 / novembre / 2018)

Vídeo sencer sobre Internet de les Coses per a l'iFest 2018 (enregistrament 21 / novembre / 2018)

Programes de ràdio

El Cafè de les Telecos: L’electrònica del present i del futur (7 / octubre / 2015)

Make It! Un projecte català amb Arduino i Scratch – Programa 277 de “Mossega la poma” (8 / març / 2016)

Revistes

Microcontroladors d'ús professional (08 / febrer / 2018)

Prototipatge electrònic a l’abast de tothom (9 / octubre / 2015)

Mesura experimental d'acceleració i velocitat per PC (novembre / 1994)

Microcontroladors

Arduino

Arduino genèric

Comunicacions amb Arduino

SPI - Sample of master and slave using two Arduino (May 9, 2016)

How to deal with binary data between Python and Arduino (June 5, 2016)

Arduino library for SX1276 using LoRA and PyQt (June 6, 2016)

Adding AES encryption to LoRa at SX1276 on Arduino (June 15, 2016)

Ús de la biblioteca ecat.h a Arduino (1a part) (22 / desembre / 2014)

Ús de la biblioteca ecat.h a Arduino (2a part) (28 / desembre / 2014)

Ús de la biblioteca ecat.h a Arduino (3a part) (29 / desembre / 2014)

Radio Control using Arduino and NRF24L01 (December 12, 2014)

Emprant ArduBlock (25 / agost / 2014)

Uso de ArduBlock (25 / Agosto / 2014)

Using ArduBlock (August 25, 2014)

nano-eCat using 8 relays (August 25, 2014)

Arduino Nano + LCD + Joystick (August 28, 2014)

Arduino Nano + LCD + Joystick + Servo (August 30, 2014)

Ultrasound Distance Measurement (September 1, 2014)

Arduino’s VU-meter using ArduBlock (September 2, 2014)

SCoop installation on Arduino IDE (November 18, 2014)

SCoop + Ardublock (November 18, 2014)

S4A Programming Learning Board

Adreça de Nufesa (Carrer Josep Estivill 4, Barcelona) a Open Street Map i Google Maps Botiga d'electrònica a on es pot comprar la placa S4A PLB

Disseny electrònic de la placa Desenvolupada amb KiCad

Controladors (drivers) per a Finestrots (MS Windows): CH341 (comú a les plaques xineses) i FT232 (comú a les plaques europees i americanes)

Descàrrega de Snap For Arduino i S4A Scratch For Arduino

Microprogramari (firmware) per a l'Arduino per a fer funcionar Snap For Arduino i Scratch For Arduino

Entorn de desenvolupament (IDE) d'Arduino Recomano que us baixeu la versió 1.8.5

Codi de proves amb l'Arduino IDE

Algunes biblioteques per a l'Arduino IDE

Fent servir protocols de comunicacions a la placa S4A basada en Arduino Nano (9 / abril / 2019)

Xerrada sobre S4A PLB / Make It! a la llibreria Hispano Americana (21 / juny / 2016) Tutorial introductori a la placa S4A PLB

Electrònica amb S4A (13 / novembre / 2015) Amb els arxius del disseny de la placa (OSHW)

How to install S4A on 64 bit Debian Jessie (October 6, 2015)

S4A Progamming Learning Board (19 / setembre / 2015)

Displaying analog data using Python on S4A Programming Learning Board (October 13, 2016)

Displaying realtime data on web using plot.ly on S4A PLB (October 13, 2016)

Make It! amb Scratch per arduino El kit que conté la placa S4A PLB <-- A principi de 2019 no funciona

ESP32

ESP32 DEVKIT V1

Setup of ESP32 DEVKIT V1 is like Setup of WEMOS LOLIN32 on Arduino IDE (January 14, 2018)

Demo 29: How to use HTTPS in Arduino ESP32

Demo 30: How to use Arduino ESP32 MQTTS with MQTTS Mosquitto broker (TLS/SSL)

WEMOS LOLIN32

Setup of WEMOS LOLIN32 on Arduino IDE (January 14, 2018)

Heltec's WIFI_LoRa_32

WIFI_LoRa_32

TTGO

Ús del segon port sèrie ( 4 de juny de 2018 )

Library ESP32 + OLED + LoRa module from TT GO

Troubleshooting

Programming multiple times ESP32 can corrupt flash memory. If ESP32 has an unexpected behavior, it is a good idea to erase Flash memory:

esptool.py --port /dev/ttyUSB0 erase_flash

Installing esptool:

sudo pip install esptool

or

sudo pip3 install esptool


esptool at github


ESP32 Problem sample:

Connecting to AnyWIFI
E (22) wifi: misc_nvs_load 208 ret=4364
E (22) wifi: wifi_init 1420 ret=4364

ESP8266

Connexió a múltiples xarxes sense fils (23 de maig de 2018)

MQTT a l'ESP8266 (29 de gener de 2018)

ESP8266 ESP-12E Development Board v0.3 (novembre 2015)

ESP8266 witty (September 22, 2016)

ESP8266’s Witty sending data to plot.ly (October 15, 2016)

Displaying ESP8266’s LDR level on web using ThingSpeak (October 14, 2016)

ESP8266 library for SX1276 using LoRA and PyQt (June 13, 2016)

ESP8266 and Arduino using LoRa and AES encryption (June 19, 2016)

Sonoff

Reprogramació d'un Sonoff Basic (5 d'abril de 2019)

Ordinadors monoplaca (SBC)

Accés remot

Ús de xarxes virtuals privades (VPN)

Ús de ZeroTier: Configuració d'una VPN emprant ZeroTier

Raspberry Pi

Com trobar totes les Raspberry Pi connectades a la teva xarxa local / How to find Raspberry Pi on your local network:

sudo nmap -sP 192.168.1.0/24 | awk '/^Nmap/{ip=$NF}/B8:27:EB/{print ip}'

Pràctica de connexió remota a una Raspberry Pi (7 / març / 2019)

Com connectar-se a diferents xarxes sense fils (20 / maig / 2018)

Com connectar-hi pantalles OLED SSD1306 (128x64) (23 / abril / 2018)

Raspberry Pi com a punt d'accés

Adaptació per a que la Raspberry Pi funcioni com a punt d'accés donant adreces IP de classe B (juny 2018)

Com connectar-hi un giroscopi GY-521 (xip MPU-6050) (27 / juliol / 2018)

Ús d'entrades analògiques amb l'ADS115 controlant sortides PWM (27 / juliol / 2018)

Miscel·lània

PlatformIO

Pantalles tàctils NEXTION (19 de febrer de 2018)

How to recover bricked fake FT232 (October 30, 2014)

STM32

Programming STM32 using Arduino IDE on Debian Jessie (June 8, 2016)

Node RED

Introducció

Introducció al Node-RED

Instal·lació del Node RED

Node RED a Ubuntu

Instal·lació per a Ubuntu (Step 1) (15 / gener / 2018)

Actualitzar Node RED per a Ubuntu (entre el pas 1 i 2 de l'anterior enllaç) (15 / gener / 2018)

Node RED a Raspberry Pi, BeagleBone Black i Windows

Instal·lació a Raspberry Pi, BeagleBone Black i Windows (15 / gener / 2018)

Exemples d'ús del Node RED

Exemple amb MQTT i NodeRED emprant ESP8266 i ESP32

Exercici amb MQTT i NodeRED emprant ESP8266

ModBus TCP amb NodeRED

Exemple de generació de número aleatori amb NodeRED

Interaccionar amb ordres de terminal amb NodeRED

Interacció amb The Things Network des de NodeRED (Fet servir de facto a la prova de bidireccionalitat)

Node RED emprant Telegram

Un exemple d'us de Telegram amb el NodeRed (23 / novembre / 2018)

Bot de Telegram (23 / novembre / 2018)

Presentacions (Arduino, Raspberry Pi, Orange Pi, C.H.I.P., IoT)

Arduino i Raspberry Pi. Microcontroladors d'ús professional (matí: Arduino) - Formació al Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya (31 / octubre / 2018)

Demostració d'us de LoRaWAN amb un PLC d'IndustrialShields a la Fira IOTS-2018 (16-18 d'octubre 2018)

Introducció ràpida a LoRaWAN i The Things Network a l'Institut de Ciències del Mar (27 de setembre 2018)

Introducció a Internet de les Coses - juny 2018 (Curset de formació per a professors de CF realitzat a l'Institut Rambla Prim)

Introducció a Internet de les Coses - juny 2018

Arduino i Raspberry Pi. Microcontroladors d'ús professional (matí: Arduino) - Formació al Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya (21 / febrer / 2018)

Sistema domòtic amb Internet de les Coses (16 / setembre / 2017) - Diada del Programari Lliure 2017

Orange Pi, C.H.I.P. i Raspberry Pi (22 / abril / 2017) - Diada de la Llibertat del Maquinari 2017

Comunicacions amb Raspberry Pi (11 / març / 2017) - Raspberry Pi Jam a Barcelona (2017)

Electrònica lliure i aplicacions IdC (Internet de les Coses / IoT) obertes i lliures que permeten un desenvolupament col·laboratiu i en comunitat (12 / gener / 2017)

Arduino i Raspberry Pi (4/4) (1 / desembre / 2016) - Formació per a telecos.cat

Arduino i Raspberry Pi (3/4) (29 / novembre / 2016) - Formació per a telecos.cat

Arduino i Raspberry Pi (2/4) (24 / novembre / 2016) - Formació per a telecos.cat

Arduino i Raspberry Pi (1/4) (22 / novembre / 2016) - Formació per a telecos.cat

Tecnologies creatives a l’aula. Ús d'Arduino i Raspberry Pi (4, 5, 7 i 8 / juliol / 2016) - Fòrum 2016 (formació per a professors de la Fundació Jesuïtes Educació)

Sistemes encastats d’escala petita (28 / octubre / 2015) - Formació per al Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya

Tecnologies creatives a l’aula. Ús d'Arduino i Raspberry Pi (29 i 30 juny / 1 i 2 juliol / 2015) - Fòrum 2015 (formació per a professors de la Fundació Jesuïtes Educació)

Curset de 5 hores sobre maquinari lliure (21 / juny / 2015)

Maquinari lliure amb Ubuntu ( 9 / maig / 2015)

Comunicació entre Raspberry Pi i Arduino emprant plaques d’electronics.cat (11 / abril / 2015)

Exercicis de maquinari lliure amb Arduino Nano (17 / gener / 2015)

Maquinari lliure amb Arduino Nano (20 / setembre / 2014)

Maquinari lliure controlat amb GNU/Linux (32 bits) (23 / novembre / 2014)

Exercicis de maquinari lliure amb Arduino Nano (15 / novembre / 2014)

Maquinari lliure controlat amb GNU/Linux (19 / març / 2014) - JEDAI - Institut Joan d'Àustria

Maquinari lliure controlat amb GNU/Linux (15 / març / 2014) - Esplai Virtual a Neàpolis

Maquinari lliure controlat amb Ubuntu (9 / novembre / 2013) - Festa Saucy Salamander Ubuntu 13.10

Raspberry Pi per connectar maquinari lliure ( 5 / octubre / 2013) - Mollerussa LAN Party

Raspberry Pi per connectar maquinari lliure (29 / setembre / 2013) - Dia de la Llibertat del Programari

Python on Raspberry Pi (September 12th, 2013) - Python meetup in Barcelona

Sessió pràctica de maquinari lliure (15 / juliol / 2013) - MOB - Makers of Barcelona

Sessió pràctica de maquinari lliure (29 / juny / 2013) - Barcelona Mini Maker Faire

Sessió pràctica de maquinari lliure (11 / maig / 2013) - Festa Raring RingTail Ubuntu 13.04

Sessió pràctica de maquinari lliure – OSHW ( 6 / maig / 2013) - MOB - Makers of Barcelona

Sessió pràctica de maquinari lliure – OSHW (10 / novembre / 2012) - Festa Quantal Quetzal Ubuntu 12.10

Maquinari Lliure – OSHW (15 / setembre / 2012) - Diada de la Llibertat del Maquinari 2017

Robots

Robots físics

Robot pel curs 2016-2017 (20 / setembre / 2016)

Maquinari lliure Exemples pràctics. Com construir-te el teu propi robot (23 / febrer / 2015) XXII Jornades Tècniques a l'Institut Escola del Treball de Barcelona

Bots

Bot de Telegram

Bot de Telegram

SCADA

SCADA DIY using Python

Scada using Python and Arduino (November 30, 2015)

SCADA fent servir Python QML i Arduino (8 / gener / 2018)

SCADA Indusoft

Introducció al disseny amb Indusoft (4 / gener / 2018)

Introducció a les comunicacions (1a part) (3 / gener / 2018)

Introducció a les comunicacions (2a part) (7 / gener / 2018)

Receptes a l'Indusoft ( 8 / març / 2018 )

Visualització i emmagatzematge IoT

Grafana

Installing Grafana on Debian

InfluxDB

Instal·lació d'InfluxDB

Un cop instal·lat:

influx
CREATE USER "admin" WITH PASSWORD "contrasenyaAdmin" WITH ALL PRIVILEGES
CREATE USER "usuari" WITH PASSWORD "contrasenyaUsuari"
GRANT ALL ON "baseDeDades" TO "usuari"
CREATE USER "convidat" WITH PASSWORD "contrasenyaConvidat"
GRANT READ ON "baseDeDades" TO "convidat"
show users
quit
sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
[http]
 # Determines whether user authentication is enabled over HTTP/HTTPS.
   auth-enabled = true
sudo systemctl stop influxd
sudo systemctl start influxd
systemctl status influxd
influx -username usuari -password contrasenyaUsuari
show databases
use baseDeDades
show measurements
insert mesura00 value=20.1
select * from mesura00
select MAX(*) from mesura00
delete from mesura00 where time=1558227957530517694

Sentilo

Configuració inicial del Sentilo

Connectant l'ESP8266 a Sentilo

Sistemes Operatius

Accelerant l'arrencada d'Ubuntu (15 / gener / 2018)

OpenGL a màquines virtuals (29 / desembre / 2017)

Metadistribució basada en Debian Jessie 8.2 (7 / octubre / 2015)

Arrencant Debian des d’una memòria USB (15 / setembre / 2014)

Disseny electrònic

Instal·lació de KiCAD a Debian 9:

sudo apt -t stretch-backports install kicad kicad-doc-ca kicad-doc-en kicad-footprints kicad-libraries kicad-packages3d kicad-symbols kicad-templates kicad-demos kicad-common

Ús de l'autoencaminador (autorouter) a KiCAD (11 / maig / 2018)

Ús del KiCAD (27 / desembre / 2007)

Fabricació de circuits impresos. Mètode de la planxa domèstica (8 / gener / 2008)

Convertidor RS232 - I2C ( 15 / gener / 2008)

Programació d'un microcontrolador AVR pel port paral·lel (7 / maig / 2008)

Disseny d'una placa de circuit imprès controlada per ordinador fent ús d'eines lliures i en català (11 / novembre / 2007)

Programació

Tutorials per a diferents llenguatges de programació (PyQt, Java, Qt, bases de dades, Python i d'altres) feta per Jan Bodnar

Recursos en Python

Recursos en C

Recursos en Node.js

Recursos en Qt i QML

Sistemes operatius

Recursos en Debian

Formació

M03 PRG 2018-2019

M07 DAW 2018-2019

DAM 2018-2019

SMX 2018-2019

Arduino i Raspberry Pi. Microcontroladors d'ús professional (matí: Arduino) - Formació al Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya (9 / abril / 2019)

Fent servir protocols de comunicacions a la placa S4A basada en Arduino Nano (9 / abril / 2019)

Arduino i Raspberry Pi. Microcontroladors d'ús professional (matí: Arduino) - Formació al Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya (31 / octubre / 2018)

Introducció ràpida a LoRaWAN i The Things Network a l'Institut de Ciències del Mar (27 de setembre 2018)

Introducció a Internet de les Coses - juny 2018 (Curset de formació per a professors de CF realitzat a l'Institut Rambla Prim)